برای دریافت عکسهایی در سایزهای بزرگ و مناسب برای background از افسانه بوکس سنگین وزن جهان مایک تایسون به این سایت مراجعه کنید.

ادرس سایت:

http://www.mike-tyson.info/downloads.html


+ نوشته شده توسط علی در سه شنبه نوزدهم آبان 1388 و ساعت 20:19 |